ZDROWAŚ MARYJO PO HEBRAJSKU

Pomódl się pięknym śpiewem modlitwy Zdrowaś Maryjo, wykonanym w języku hebrajskim:
שלום  לן מרים
מלאת חסּד
ברובה  את  בנּשים
ומבורך פרי  בטנך  ישוע׃
מרים  הקרושה
אם  האלהים
העתירי  בעדינו  החוטאים
עתה  ובעת  מותינו
אמן 
Treść zaczerpnięta z portalu Deon (https://deon.pl/po-godzinach/jak-brzmi-zdrowas-mario-w-jezyku-hebrajskim-posluchaj-tego-pieknego-utw...)

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski (tu wymień intencję), o którą Cię proszę z ufnością. Amen.

MODLITWA Z LISTU "PATRIS CORDEM"

Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

JEDNA Z NAJSTARSZYCH MODLITW DO ŚW. JÓZEFA

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.