Najważniejsze kroki w samodzielnym odprawianiu rekolekcji


CZEGO POTRZEBUJESZ ABY ODPRAWIĆ REKOLEKCJE?

  • Treść rekolekcji: zakup książkę o. Donalda Calloway "Konsekracja św. Józefowi" 
  • Określ sobie w każdym dniu czas konieczny do przeczytania lub wysłuchania treści rekolekcji
  • Zapisz w kalendarzu daty, które umieściliśmy w zakładce "Terminarz", zaczynając od pierwszego spotkania w środę 08.02.2023 o godzinie 19:00, na którym wysłuchamy konferencji wprowadzającej w rekolekcje
33 - dniowe rekolekcje

KONEKRACJA ŚW. JÓZEFOWI

W 2021 roku, nakładem wydawnictwa Esprit, ukazała się w Polsce wydana w 2019 roku książka o. Daniela Callowaya - pochodzącego z USA marianina - zatytułowana "Konsekracja św. Józefowi". Wzorując się na rekolekcjach zaproponowanych przez św. Ludwika przygotowujących do oddania się w niewolę Matce Bożej, autor zaproponował ciekawą formę przygotowania się do oddania św. Józefowi. 
Treść książki prowadzi przez 33 dni rozważań wezwań litanii do św. Józefa, a także przez nauczanie Kościoła i świętych o św. Józefie. Opisuje również liczne cuda i interwencje św. Józefa w życiu wielu chrześcijan oraz niezwykłą chwałę jaką odbiera w niebie jako ziemski przybrany Ojciec i Opiekun Jezusa. 
Dzięki lekturze rozważań, poznajemy świętego Józefa w sposób dotąd nieznany - dzięki aktowi zawierzenia przyjmujemy go na naszego duchowego ojca, konsekrujemy się mu, to znaczy stajemy jego własnością, zawierzając nasze życie i powołanie! 

Nowa książka o. Donalda Callowaya

PERŁY ŚW. JÓZEFA

Dla wszystkich, którzy odbyli już rekolekcje w oparciu o książkę "Konsekracja św. Józefowi", polecamy aby rekolekcje w 2023 roku rozszerzyć o lekturę najnowszej książki.  "Niezwykłe teksty świętych, papieży i wielkich mistyków Kościoła opisujące rolę i znaczenie św. Józefa, podzielone i przyporządkowane poszczególnym dniom roku, staną się cennym dodatkiem do codziennej modlitwy każdego czciciela tego świętego" - z opisu książki.
Dobrym pomysłem może być powtórne czytanie głównych rozważań na każdy dzień z książki "Konsekracja (...)", a następnie pogłębianie ich o rozważanie krótkiego tekstu na dany dzień kalendarzowy z nowej książki - zachęcamy!