19.03.2024 Świątynia Opatrzności Bożej - Akt oddania św. Józefowi

Rozpoczynamy wspólnym Różańcem o godzinie 17:30, o godzinie 18:00 Msza św. a następnie o godzinie 19:00 odmówienie aktu konsekracji św. Józefowi w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia należy:

1. Zapoznać się z treścią aktu konsekracji zamieszczonego w książce o. Callowaya na stronie 338 (będziemy odmawiać ten akt). Warto aby świadomie wiedzieć co będzie się wypowiadało, ponieważ jest to oddanie prawdziwe i pełne św. Józefowi. 


2. Odbyć spowiedź świętą lub być w stanie łaski uświęcającej o ile jest to możliwe.

Dodatkowo:


- św. Ludwik poleca aby w dniu oddania się w niewolę Maryi ofiarować jakiś dar - może być nim jałmużna którą będziemy zbierali i / lub dar duchowy. W tym dniu będzie możliwość przystąpienia do Wspólnoty Żywego Różańca oraz zapisy do Róży św. Józefa;


- przynieść jakieś dewocjonalia lub pamiątkę ze św. Józefem w celu poświęcenia (będzie taka możliwość na koniec naszego wydarzenia) - można na wzór niewolnictwa Maryi przynieść np. medalik ze św. Józefem, który będzie pamiątką i przypomnieniem swojego oddania.
Konferencja o św. Józefie (Warszawa, 15.02.2024)
Ks. Piotr Rymuza


Poniższy tekst nie jest bezpośrednią transkrypcją wygłoszonej konferencji - stanowi podsumowanie wygłoszonych tez do osobistej medytacji.

Św. Ignacemu Loyoli przypisuje się wezwanie, którym
rozpoczynamy tę konferencję i rekolekcje zawierzenia św. Józefowi:

Mane solus, intra totus, exi alius („Pozostań sam, wejdź cały,

wyjdź inny”).

Poddając się Józefowi, naśladujemy nie jego, ale naśladujemy
samego Jezusa, który był poddany swoim rodzicom. W ich
nazaretańskiej szkole przygotowywał się do publicznej misji. Jaki
wzór zostawia nam zatem św. Józef?

1. Wzór w walce z pokusą

Trudy i przeciwności rodzą pokusę ucieczki. Ta pokusa może nawet
znaleźć potwierdzenie w jakieś formie sprawiedliwości, ale będzie to
sprawiedliwość ludzka, by nie powiedzieć faryzejska. Józef otrzymał
dar zobaczenia sytuacji oczyma Boga i dostrzegł w niej realizację
Bożej obietnicy (zob. Mt 1, 8–25).

Naśladowanie św. Józefa to zatem gotowość pozostania na swoim
miejscu, nie szukania lepszego miejsca do realizowania świętości niż
to, które mi daje Bóg. Jest on także wzorem gotowości do
realizowania własnego powołania.

Thomas Merton OCSO: „Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi
nieprzyjaciele życia duchowego”. Św. Józef jest zaś dla nas wzorem
pracy i odwagi.

Ta odwaga realizuje się także przez wytyczanie nowych dróg
świętości. Św. Józef jest dla nas wzorem, ale nikt z nas nie będzie
drugim św. Józefem. Pan ma dla każdego z nas własną drogę. O.
Merton zapisał: „Jeśli będziesz upierać się przy byciu kimś, kim nie
jesteś, to nie okażesz pokory. Jest to jak powiedzenie, że wiesz lepiej
niż Bóg, kim jesteś i kim być powinieneś. Jak możesz oczekiwać, że
dotrzesz do celu podróży, jeśli podążasz drogą do cudzego miasta?
Świętość innego człowieka nigdy nie będzie twoja; musisz mieć
pokorę, aby wypracować własne zbawienie, w mroku, którym jesteś
absolutnie sam”.

2. Wzór pracy, w tym pracy nad sobą

W Mk 6,3 Jezus, który naucza w synagodze w Nazarecie budzi
zachwyt i zdziwienie, bo przecież jest zwykłym cieślą. Cieślą jak jego
ojciec Józef, o czym słyszymy w paralelnym tekście u św. Mateusza
(Mt 13, 55). Św. Józef jest przykładem, że nie trzeba robić żeby
wielkich w oczach ludzi, by zostać świętym. Chodzi o robienie
wielkich rzeczy w oczach Bożych.

Cieśla jest tym, który zwyczajną kłodę drewna, potrafi uczynić
niezwykłą i piękną.

Z jednej strony to zdolność do odrzucania tego, co zbędne. Wymaga to
opanowania sztuki rozeznawania – nie jest kwestią wybór między
tym, co dobre a co złe; rozeznawanie dotyczy wyboru między
różnymi dobrami, z których potrafimy wybrać to, które najbardziej
upodobni nas do Boga, najbardziej nas do Niego zbliży i pomoże
najpełniej kochać.

Wymaga to też pokory, jako zdolności dostrzegania wokół siebie
piękna. Człowiek pokorny widzi więcej, widzi potencjał i
Boże podobieństwo także tam,
gdzie wszyscy widzą tylko słabość. 
Człowiek pyszny jest zapatrzony w siebie, i im dłużej na
siebie patrzy, tym bardziej się nienawidzi. Człowiek pokorny odrywa
wzrok od siebie i zauważa w innych to co najlepsze, przestaje się
porównywać, porównywać innych, oceniać. Człowiek duchowo ślepy
widzi tylko to, co zewnętrzne. A oceny te skutecznie przesłaniają
możliwość wejrzenia w rzeczywistość duchową.

3. Wzór konsekracji życia Bogu

Jezus wraca z Maryją i Józefem do Nazaretu, choć chwilę wcześniej
jasno stwierdził, że powinien być w tym, co należy do Ojca. Możemy
się domyślać, że dom nazaretański był zatem miejscem, które
faktycznie należało do Boga, dosłownie: było konsekrowane,
poświęcone na wyłączną służbę Panu. Józef – gospodarz tego domu
uczynił je w pewnym sensie świątynią. Nie przez swoje decyzje, ale
przez praktykę swojego życia:

– był zdolny do składania ofiary i tego może nas nauczyć; łatwo jest
składać ofiarę z byle czego, Józef uczy składać dobrą ofiarę tzn. z tego
co najlepsze, a nie z tego co zbywa; dobrą to znaczy adekwatną,
potrzebną, a nie bez znaczenia;

– konsekracja Józefa polegała także na jego zdolności do słuchania;
podkreśla to zwłaszcza Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej
„Redemptoris custos” z 1989: św. Józef milczy, nie dlatego bo nie ma
nic do powiedzenia, ale bo słucha; milczenie Józefa jest znakiem
słuchania, głębokiego życia wewnętrznego, docenionego przez
największych mistyków Kościoła m.in. przez św. Teresę Wielką;
słuchać to nie tylko dać się wypowiedzieć, choć i to bywa trudne, ale
też: przestać pouczać, wiedzieć lepiej, udzielać niepotrzebnych rad,
ale mieć pewną pasję w zrozumieniu dlaczego to i właśnie to słyszę;

– ostatecznie dom Józefa stał się Świątynią, bo Józef był gotowy
oddać w nim pierwszeństwo Bogu; Józef usuwa się ze sceny dziejów
ewangelicznych, gdy Jezus po raz pierwszy nazywa Boga Ojcem; jest
to samo w sobie niezwykłe, bo to określenie to pierwsze zapisane
słowa Jezusa i zarazem pierwsze nazwanie Boga Ojcem w Piśmie
Świętym; Józef konsekrował się Bogu w takim stopniu, że jego
przybrany Syn zobaczył w nim tego Boga!

Rekolekcje 2024

Nowa książka o. Calloway

Tegoroczne rekolekcje rozpoczynamy 15.02 o godzinie 19:00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Wszystkich, którzy będą je przeżywali po raz kolejny oraz tych którzy chcieliby odprawić je razem z rodzinami, zapraszamy do zapoznania się z najnowszą treścią rekolekcji rodzinnych. 

12.03.2023

Przygotowanie do aktu konsekracji

W niedzielę 19.03 o godzinie 13:15 w głównym kościele, odbędzie się wspólnotowe odmówienie aktu konsekracji (oddania) św. Józefowi. Wydarzenie potrwa około 45 minut.
Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia należy:

1. Zapoznać się z treścią aktu konsekracji zamieszczonego w książce o. Callowaya na stronie 338 (będziemy odmawiać ten akt). Warto aby świadomie wiedzieć co będzie się wypowiadało, ponieważ jest to oddania prawdziwe i pełne św. Józefowi.
2. Odbyć spowiedź świętą lub być w stanie łaski uświęcającej o ile jest to możliwe.

Dodatkowo:
- św. Ludwik poleca aby w dniu oddania się w niewolę Maryi ofiarować jakiś dar - może być nim jałmużna którą będziemy zbierali i / lub dar duchowy. W tym dniu będzie możliwość przystąpienia do Wspólnoty Żywego Różańca oraz zapisy do Róży św. Józefa;
- przynieść jakieś dewocjonalia lub pamiątkę ze św. Józefem w celu poświęcenia (będzie taka możliwość na koniec naszego wydarzenia) - można na wzór niewolnictwa Maryi przynieść np. medalik ze św. Józefem, który będzie pamiątką i przypomnieniem swojego oddania. 

05.03.2023
PEREGRYNACJI FIGURY ŚW. JÓZEFA 2023

Od dnia 19.03.2023 w domach uczestników rekolekcji gościć będzie figura św. Józefa. Zapisy będą odbywały się przez link, wysłany w wiadomości mailowej do uczestników rekolekcji, na podane przez nich adresy. 

23.02.2023


"Opiekun" film o św. JózefieJuż od 24.02 na ekranach kin (m.in. Multikino) wyświetlany będzie film o św. Józefie, w fabularyzowanym dokumencie, którego akcja rozgrywa się we współczesnym Kaliszu. Serdecznie polecamy! 


08.02.2023

KONFERENCJA PRZED ROZPOCZĘCIEM REKOLEKCJI


W środę 08.02 o godzinie 19:00 odbyło się wprowadzenie do 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do konsekracji św. Józefowi. Poniżej zamieszczamy kilka myśli do osobistej refleksji:

1. J 1, 38 - "Czego szukacie?" - To pytanie Jezusa skierowane do uczniów, jest również pytaniem, które otrzymujemy na początku naszych rekolekcji. Dlaczego chcemy oddać się św. Józefowi? Czego się spodziewamy? Z czym przychodzimy? Które z jego cnót są szczególnym naszym pragnieniem? I wreszcie, dlaczego Jezus postawił przede mną te rekolekcje?


2. Trzy klucze do rozważenia postaci św. Józefa:
a. Ojcostwo - Józef jest ojcem Jezusa w pełni. Kiedy Jezus opowiada w Ewangelii  o Ojcu, widzi i myśli o Józefie. My też mamy wpływ na to jaki obraz Ojca zostawiamy w naszych dzieciach. Każdy z nas - kobieta i mężczyzna - pełni rolę rodzicielską wobec naszych dzieci, ale też wobec naszych dzieci duchowych. Stajemy się rodzicem kiedy bierzemy odpowiedzialność, ryzykujemy i tracimy siebie. 
b. Milczenie - mniej mówić, więcej słuchać, wysłuchać do końca, pozwolić się wypowiedzieć. Czy potrafię słuchać? 
c. Dokładność - to co robisz, rób najlepiej jak potrafisz, z sercem. Nie jestem przeciętny. + ekstra klucz czwarty: nie narzekać!

05.02.2023


Już w środę 08.02 konferencja przed rozpoczęciem rekolekcji!


Już w najbliższą środę 08.02 o godzinie 19:00 rozpoczniemy bezpośrednie przygotowanie do rekolekcji przygotowujących do aktu oddania św. Józefowi. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18:00, po niej Różaniec, a następnie w Kaplicy Najświętszego Sakramentu wprowadzenie do rekolekcji, konferencja ks. Piotra Celejewskiego oraz Litania do św. Józefa.Przypominamy aby do 15.02 zakupić książkę o. Donalda Callowaya - Konsekracja św. Józefowi - potrzebną do odprawienia rekolekcji - szczegóły w zakładce "33-dniowe rekolekcje" na naszej stronie!

08.12.2022
POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. JÓZEFA

W IV niedzielę adwentu 18.12 na Mszy św. o godzinie 10:30 zostanie poświęcona figura św. Józefa ofiarowana w tym roku naszej parafii, która znajduje się w kaplicy Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Józefa.

08.12.2022
ROCZNICA PIERWSZEJ KONSEKRACJI

W czwartek 08.12.2022 przypada pierwsza rocznica aktu zawierzenia (oddania) św. Józefowi w naszej parafii na zakończenie 33 - dniowych rekolekcji. 8 grudnia 2021 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, odbyło się pod przewodnictwem ks. Piotra Celejewskiego pierwsze publiczne odmówienie aktu oddania wg tekstu przygotowanego przez autora rekolekcji - o. Donalda Callowaya. 

18.11.2022
STUŁA Z WIZERUNKIEM ŚW. JÓZEFA

Z zeszłorocznych datków uczestników rekolekcji oddania św. Józefowi, została zakupiona i przekazana parafii stuła z wizerunkiem św. Józefa, która może być wykorzystywana  przy okazji uroczystości, wspomnień i wydarzeń związanych ze św. Józefem.